Wednesday, January 16, 2013

Trường-Sa - Thơ Huy Uyên
Ngoài đảo xa
máu em đã chảy
giữa đêm đen thuốc độc nghẹn ngào
chiều đứng ngã tư,ngã bảy
nghe tiếng ai buồn đưa tin .
<!-- Read more -->

Những chiến sĩ đảo xa,đảo xa
để rồi ai không còn chờ đợi
mới hôm nào cầm tay nhau nói
mắt đỏ hoe
chiều khói cay .

Giặc đã bắn vào em
những tiếng nổ ngậm ngùi
tuổi chưa tròn hai mươi,xanh màu tóc
tiếng người phát thanh như khóc
đọc từng tên,từng tên .

(Tôi hối tiếc một thời đã cũ
không cùng em chung một màu cờ
chôn Tổ-quốc mình trong trái tim rướm máu
để rót mời em những chén rượu cay .)

Em đã về chưa
ơi đứa con hãi-đảo
phải chi chiều nay em còn vững vàng bên mâm pháo
nhắm quân thù xiết cò súng dậy vang .

Tôi cúi đầu bên mẹ trắng khăn tang
nghe thoáng giọng nhắc thầm
tên đứa con vừa mất
ơi em !
giữa đêm sao đã tắt .
Huy Uyên
(Gạc Ma - Đà Nẳng - 1988)


      Oán giận một bè người

    Có hay chi mà trống kèn truy điệu
    phũ cờ  lớp người kia lên nắp quan tài
    ba mươi tám năm kiếp người hèn yếu
    để hoan hô nga tàu quên kiếp tay sai.

    Cả bầy người đứng sắp hàng hai
    xếp bóng ma-câm dưới cờ của đảng
    cũng phỉnh nịnh gạt lừa không xứng đáng
    (cũng ươn hèn khi Tổ-quốc chẳng còn ai
    một tay súng nhắm quân thù mà bắn ) .

    Đất nước Hoàng-Sa,Trường-Sa cưỡng chiếm
    tiếp theo bạo quyền bành trướng lũ tàu xưa
    ơi những linh hồn tử-sĩ đã về chưa
    đứng mà khóc nước măt rơi tràn biển .

    Biển,quần đão :nay thôi đã mất
    ai đang khoanh tay núp dưới chân cờ
    ôi đau sao lớp người ô nhục
    căm giận này kéo mãi tới thiên thu .

    Mai rồi Sài-gòn nghe Hà-Nội
    xếp giáp qui hàng bọn giặc bắc-phương
    tội nghiệp thay cho lớp người hèn
    tiếp tục quì vâng,tay sai tăm tối .

    Hãy tôi,anh sắp hàng mà đi tới
    bắn quân thù vây chiếm biển đông
    Việt-Nam ơi! hảy theo gương nguồn cội
    có chết đi nhưng gương mãi anh hùng .

    Sáu mươi tư người đã về với biển
    bảy tư người không còn giữ đảo quê hương
    đã đi qua nỗi đau chinh chiến
    chúng tôi không hề quên các anh đã chết bi thương .

    Thế nhưng còn bọn đang tâm làm trâu ngựa
    mắt mù,tai điếc bỏ mặc quê hương
    cả trăm triệu người không có ai thắp lữa
    đuổi quân thù như thuở Hùng-Vương  .

    Không còn lâu đâu để gặp ĐOẠN-TRƯỜNG(mất nước).

    Lê Quảng-Nam
    (cựu binh)
 

No comments:

Post a Comment