Monday, January 28, 2013

Tất niên Đồng hương Quảng Đà bắc Cali

Mời Quí Vị xem vài hình ảnh được ghi lại trong buổi Họp mặt Tất Niên Đồng hương Quảng Nam Đà Nẳng Bắc Cali, vào trưa Chủ nhật 01/27/2013 tại nhà hàng Phú Lâm, thành phố San Jose. (Xin bấm vào các links sau đây:)

No comments:

Post a Comment