Monday, March 11, 2013

Thư Cảm Tạ của Gia đình ông Phan Như ToảnCẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện chủ Pháp Duyên Tịnh Xá Fresno.                                                                                                     - Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Thế Giới.                                                                     - Đại Diện Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo
- Chư Ni và Ban Hộ Niệm Tịnh Xá Ngọc Hòa.                                                     - Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT.                                                                   - Gia Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Anoma và Ban Hộ Niệm.
-Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương VNQDĐ/Thống Nhất
- Hội Đồng Tham vấn Trung Ương VNQDĐ/Thống Nhất
- Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ/Thống Nhất
- Ban Thường Vụ Trung Ương VNQDĐ/Thống Nhất
- Hội Đồng Lãnh Đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng
- Đại Diện Trung Ương Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng
- Các Xứ Bộ  VNQĐD/TN Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ,                                      Gia Nã Đại, Thái Lan
- Đại Diện VNQDĐ/Đoàn Kết
-V ietnamese Legend                                                                                              - Ủy Ban Vận Động Phục Hồi Hiệp Định Paris 1973                                                                                            - Ban Chấp Hành Thành Bộ VNQDĐ/TN Bắc California                                      - Ban Chấp Hành Thành Bộ VNQĐD/TN Nam Califonia                                - Thành Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Đà Nẵng
- Hội Nhân Sĩ Diên Hồng Hải Ngoại
- Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng Bắc California
- Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng
- Nhóm Thân Hữu Cựu Học Sinh Liên Trường Quảng Đà Bắc California
- Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh/Đà Nẵng
- Nhóm Bạn cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng  62-70
- Nhựt báo Calitoday/ Radio Phố Đêm và Truyền hình VN.TV
- Tuần báo Tin Việt News
- Hội người Việt Cao Niên vùng Vịnh Cựu Kim Sơn                                          - Chaplain of AVVA Chapter 201
- Quý thân hào nhân sĩ, Quý  Thầy Cô Giáo, Bà con Nội Ngoại, Thông gia, Sui gia, Hàng xóm láng giềng, Quý thân hữu ở Việt Nam, Canada, Úc Châu, Âu Châu và Hoa kỳ đã gởi vòng hoa tang điếu, liễng đối, điện thư, điện thoại chia buồn, đăng phân ưu trên báo chí, truyền thông cũng như thân hành đến viếng thăm linh cữu, hộ niệm và tiễn đưa:

Bà PHAN NHƯ TOẢN
Nhũ danh CHÂU THỊ LỆ TÀI
Pháp danh TÂM HIỀN

Sinh năm 1925 tại Mỹ Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam
Đã tạ thế lúc 6 giờ 30 sáng Ngày 17 Tháng 2 Năm 2013
(nhằm ngày 8 tháng Giêng, Ất Tỵ)
Tại thành phố San Jose, California

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

là Vợ, Mẹ, Chị, Em, Bác, Cô, Dì, Thím, Mợ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều sơ sót xin niệm tình tha thứ cho.

Đại Diện Tang Quyến:

Chồng: Ông PHAN NHƯ TOẢN
Trưởng Nam: PHAN NHƯ NGHĨA
Cùng toàn thể gia đình

ĐỒNG KÍNH BÁI TẠ

No comments:

Post a Comment