Wednesday, February 20, 2013

Viếng tang thân mẫu anh Phan Như Nghĩa

Vào trưa ngày Thứ Tư 02/20/2013, một số vị trong Ban Cố Vấn và Ban Chấp hành Hội Đồng hương Quảng Đà bắc Cali, do Cụ Phan Thiệp và anh Nguyễn Văn Hoàng hướng dẫn, đã đến viếng Linh cữu Cụ bà Phan Như Toản, thân mẫu anh Phan Như Nghĩa, thành viên Ban Chấp hành Hội ĐHQD/BCL, tại nhà quàn trên đường số 2, thành phố San Jose.
Sau đây là một vài hình ảnh đã được ghi lại trong buổi thăm viếng :

No comments:

Post a Comment