Thursday, February 7, 2013

chùm mai mang trở lại - Thơ Nguyễn Nam An


maivang
anh buổi sáng chạy ra ngoài chỗ bán

hoa mùa xuân và cây trái mùa xuân
năm ngày nữa là Tết cùng phố xá
Tết cùng lòng người, khi em đó như xanh
lộc mới và hoa mai trên cành mới
giao thừa xong ngày tới má em hồng
lâm râm khấn đầu năm xin chút lộc
anh buổi sáng phố Bolsa ngang dọc
tìm được một chùm mai mang trở lại irvine
nơi đây đó xuân của vườn sau trái
của mắt đẹp ngày nào thấp thoáng xuân ai ./.

nguyễn nam an

No comments:

Post a Comment