Monday, December 31, 2012

Mùa Lễ Tình Thương

Vào Mùa Lễ Tình Thương Cuối Năm, Rất nhiều người trong Cộng đồng Xứ Quảng đã đóng góp, tham gia vào các buổi thăm viếng, tặng quà cho những kẻ bất hạnh, không nhà.., trong bệnh viện, Tiêu biểu xin ghi lại vài hình ảnh của Niên trưởng Đỗ Hữu Nhơn trong Ban Cố Vấn Hội Đồng hương QNDN Bắc Cali, trong dịp Mùa Giáng Sinh vừa qua,

No comments:

Post a Comment