Wednesday, December 5, 2012

Đêm Noel - Thơ Nguyễn Thùy


 
Đêm Noel, đêm Noel !
Chúa đã đến, Chúa đã' về
Nhạc thánh nữ nâng lời lên diễm diễm
Thơ thiên thần chắp cánh vu cao  cao
Tin Lành đến xóa tan đời quạnh quẽ
Tin Lành reo ngã đổ khối thành sầu<!-- Read more -- >
Lìm lim tắt sắc màu đen tối cũ
Reo reo vang dòng sống mới thơm lừng
Muôn vạn tiếng, muôn vạn lời ngọt ngọt
Nghìn mùi hương, nghìn sắc lá  thanh thanh
Trăng óng ả trải dòng thơm mát mát
Mặt trời tươi tỏa bích ngọc xanh xanh...
 
Nghe chăng em...
Giờ vũ trụ ngất ngây hồn nguyên thể
Giờ nhân gian chuyển động giấc hồi sinh
Khắp trong ta rúng động lẽ sinh thành
 
Hồn đổi mới, em ơi, hồn đổi mới
Ý thanh tân, em hỡi, ý thanh tân
Ngước nhìn cao, đón nguồn sáng vô ngần
Và quỳ xuồng,
Nguyện cầu Ngài, kính cẩn:
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Ngài, Thượng Đế
Đã cho ta được  sự  sống đời đời
Đã cho ta được sống lại trong Người !
 
Rồi trên đỉnh bình yên, tôi sẽ viết
Bài thơ xanh của sự sống  loài người
Muôn vạn kỷ từ nay thôi tội lỗi
Muôn vạn kỷ từ nay không gây tội
Ý nhân gian nhuần tươi từng thế giới
Tình con người tắm mát cõi vô biên
Để tất cả chung bài ca lộng lẫy
Sáng danh Cha, Thượng Đế mấy từng trời
Sáng danh Ngài, Thượng Đế  ngự nơi nơi
Sáng danh Người, Cứu Chúa của tôi ơi !
Sáng danh Người, Cứu Chúa của tôi ơi !
                                                
nguyễn thùy

No comments:

Post a Comment