Friday, December 28, 2012

Câu thơ nối kết tình nhau - Thơ Thái Tú Hạp1.
sớm mai đá nẩy hoa vàng
núi non xưa cũng bàng hoàng động tâm
ta về thăm hỏi cố nhân
canh gà hiu hắt chiều hoang vắng buồn
<!-- Read more -->
con đường mấy cõi hư không
tiếng chuông tỉnh thức vọng đồng thu quê
chim qua rớt hạt bồ đề
trăng linh thứu tỏa dặm về non mây
 
2.
thế gian khổ một kiếp người
câu thơ nối kết ơn đời cho nhau
sá gì một thoáng bể dâu
mong manh như giọt sương đầu cành mai
nụ cười thiêng mở trang đài
dấu chân cát bụi trần ai phiêu bồng
ba ngàn thế giới thong dong
mây và biển có hoài mong cội nguồn
 
3.
như loài chim ở với rừng
trong tiền kiếp đã một phương ân tình
nhịp cầu nối đoạn phù sinh
nghiệp duyên cửa mở bình minh quê nhà

Thái Tú Hạp

No comments:

Post a Comment