Tuesday, May 13, 2014

Nhớ Ngoại - Thơ Hoàng Vĩnh Lạc


Vườn cau Ngoại đã tàn rồi
Dây trầu của Ngoại cũng thôi leo giàn
Ngoại giờ dong ruỗi Thiên Đàng
Lòng con nhớ Ngoại vô vàn Ngoại ơi !
Ngoại con cách mấy khoảng trời
Nằm đây con nhớ một thời ấu thơ
Trong vòng tay Ngoại con mơ . . .
Ngoại ơi ! con để lệ mờ nhớ thương
Cuộc đời con mãi tha phương
Linh thiêng Ngoại rưới cành " dương " con nhờ
Đất người con quá bơ vơ
Đêm nay con ngủ lại mơ Ngoại về
Ôi ! Tình Ngoại vẫn tràn trề
Tưởng con còn bé vỗ về nâng niu
Giật mình lệ đổ thật nhiều
Ngoại đâu chẳng thấy đìu hiu xứ người 

         Đêm GALANG Aug , 17, 91
       ( Muôn đời kính thương Ngoại )

          HÀ-HOÀNG-VĨNH-LẠC

No comments:

Post a Comment