Wednesday, May 21, 2014

Chùm Thơ NGUYỄN THUỲ


Lạ hay quen?

Em-Anh là lạ hay quen?
Lạ sao nhung nhớ chẳng quên được nào
Lạ sao tìm đến bên nhau
Lạ sao gặp mặt lại chào tiếng Yêu?!

-Quen sao kẻ sớm người chiều
Quen sao đôi ngã, đôi miền, đôi nơi
Quen sao lời chẳng thuận lời
Quen sao chẳng một hướng trời nhìn chung?!

Hát giùm anh tiếng...

Em đàn em hát cho ai
Sao anh bỗng dậy tình lai láng tình
Tiếng đàn trải mộng lênh đênh
Tiếng em hát chở mông mênh lời vàng
Em ơi! Nắn lại cung đàn
Hát giùm anh tiếng 'Yêu nàng' tặng em.

Từng trang diễm sử..

Gió thổi buồm căng
Thuyền phăng biển sóng
Trắc trở bao nhiêu tình ta vẫn nặng
Cay đắng ngọt bùi vẫn sống cho nhau

Cõi đời muôn thẳm nghìn sầu
Cuộc trần bao nỗi bể đâu ngập tràn
Ta chèo ta chống thuyền nan
Ðùa muôn gió sóng, cợt ngàn phong ba

Rong chơi suốt cõi ta bà
Từng trang diễm sử nở hoa theo tình.

Bây giờ mới hiểu...

Tình tôi mới độ vỡ lòng
Bây giờ biết viết những dòng sao đây!?
Ai làm mưa gió lòng nầy
Ai đem bão táp vào xây cuộc tình?
Bây giờ sông núi lặng thinh
Bây giờ non nưuớc cũng kình chống nhau!
Sự đời muôn nỗi xưa sau
Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm
Bao lần anh nói yêu em
Bao lần hôn hít tay mềm, tóc mây...

Bây giờ sao bỗng xa bay
Ðể em thui thủi thân mai, xác gầy!

Quả tình em quá thơ ngây
Ðến nay mới hiểu, mới hay rằng là
Ái tình như gió thoảng qua!!!


Thấy còn yêu thêm

Người ta chiêu niệm hồn oan
Vật vờ thác uổng bìa hoang vĩa rừng
Gọi về độ giai tai ương
Ðê hồn siêu thoát vô thường phù sinh....

Còn tôi chiêu niệm hồn tình
Gọi về để thấy quặn mình ghê tim
Nửa khuya đốt đuốc đi tìm
Hồn oan vất vưỡng nổi chìm bao cơn
Gọi về để quặn đau hơn
Ðể trong tức tuởi thấy còn...yêu thêm!!!

Nắng mưa tri kỷ...

Người đời xuống chó lên voi
Bao nhiêu tâm lực cũng hoài công lênh
Cuộc tình rồi cũng truân chuyên
Càng vui bấy trước, càng phiền bao sau
Ði vào cõi thế thương đau
Câu thơ xin gởi không đầu không đuôi
Cũng là say tĩnh với đời
Cũng là góp mặt buồn vui với người
Ruổi dòng năm tháng rong chơi
Nắng mưa tri kỷ, đất trời tri âm!

Tôi nay đi cấy

Người ta đi cấy ruộng đồng
Tôi nay đi cấy giữa vùng chợ đông
Cấy hoài chẳng được trả công
Nên tình thẳng tuột thuận dòng trôi luôn
Vì chưng chẳng biết bán buôn
Cuộc tình lở dở chẳng vuông chẳng tròn
Ðêm chờ tháng đợi ngày trông
Ðành nhờ thơ chở tiếng lòng hư không!!!

Gây nhau là để...

Con mèo con chó gây nhau
Chó gâu gâu sủa, mèo càu nhàu meo
Anh em chẳng giống chó mèo
Gây nhau là để...mè nheo với tình!


NGUYỄN THÙY

No comments:

Post a Comment