Sunday, November 10, 2013

Nhầm - Thơ mạc phương đìnhem như con thú trên rừng
anh rình, anh rập quá chừng là lâu
rình hoài chẳng thấy em đâu
đem thơ làm miếng mồi câu, anh chờ
thơ buồn anh cũng bơ vơ
mồi câu chìm xuống bến bờ lặng câm

tưởng em tan với dòng trăng
anh về dấu mối tơ nhầm vào tim .

mạc phương đình

No comments:

Post a Comment