Monday, April 29, 2013

HỒ TRƯỜNG MỘT KHÚC - Thơ Lê Cẩm Thanh
Đã được  N/S  LMST  phổ thành ca khúc  với tiếng hát   Tâm Thư

Đâu nét tài hoa của một thời
Bây giờ thân phận của anh , tôi
Đứa ngoài rào thép đời quần quật
Đứa ở bên song lặng ngắm trời
<!-- Read more -->

Ngày ấy chúng mình đi vào đời
Khúc hát Quân hành giã cuộc chơi
Thư sinh vương gót giày sờn nát
Hồn tựa hồ trường gió bụi phơi

Anh bỏ lên rừng giả biệt chưa
Quán tranh còn đọng tiếng hát đưa
Có ai . . một thuở chia nhau ngắm
Giọt cà phê buồn nhỏ nhặt thưa

Anh có giận ai hay trách mình
Có hờn thân phận tủi nhục vinh
Gươm đàn tay vỗ không rời phách
Hay vận nước chìm phải lặng thinh

Chí nhỏ thua người thương Từ Hải
Ra chi . . mấy đứa mượn giáo cùn
Chữ nghĩa thấy đời mình còn đó
Đâu khác lòng Kiều dể đã phai

Ngoài kia cây lá vẫn xanh tươi
Suối thác non cao réo ngập lời
Giũ bụi chiến trường còn vướng lấm
Ngâm câu . . chinh chiến kỷ nhân hồi    ./

LÊ CM THANH   Tampa  FL

No comments:

Post a Comment