Monday, January 2, 2012

Trải Chiếu - Luân Hoán


dựng lên cái quán bên đời
chưa lần nào tính lỗ lời ra sao
đương nhiên chưa lỗ bao giờ
lời vào coi bộ dồi dào dần ra
<!-- Read more -->

quán không đãi rượu dâng trà
khách vào ngồi ấm ghế hoa chiếu hồng
tới lui lưu dấu nhiều lần
tình thân góp những sợi gân quán đời

cũng khách ghé thử chơi
thấy không ưng ý im hơi quay đầu
vắng hương khách quí cũng rầu
vẽ vời lắm chuyện nghênh hầu thành tâm

xem chừng đã rậm dấu chân
thật ra vẫn vậy lần quần đám quen
thử làm một cuộc bon chen
chưa ra tay đã tắt hăng hái rồi

quán đời một chỗ nghỉ chơi
tiêu pha giờ giấc cuối đời vậy thôi
bạn vui mời ghé vào ngồi
nghe chung những nhịp sống vui quanh mình

cảm ơn quí khách lưu tình
cho Vuông Chiếu quán thành hình lâu nay

Luân Hoán
01-01-2012

No comments:

Post a Comment