Tuesday, September 23, 2014

Vấn Vương - Thơ Thu PhongNhớ...Phan Thanh Giản buổi trường tan,
      Thơ thẩn em đi trong chiều tàn.
      Nắng úa nhẹ nhàng hôn tóc biếc ,
      Mây vàng lơ lững uốn không gian.
      Bâng-khuâng tự hỏi lòng mình có...
      Rạo rực trong tim bóng một chàng?!
      Nếu biết tình anh đang ngóng đợi ,
      Ta nhờ mây gió kết xe loan ...

                    *    *    *
      Một thoáng buồn thương về dĩ vãng ,
      Xa rồi trầm mặc thuở hồng hoang !
                 
San Jose, Sept./23/2014

Thu Phong

No comments:

Post a Comment