Monday, September 15, 2014

Trần Trung Đạo Ra mắt sách ở Virginia

Vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, Nhà thơ Trần Trung Đạo đã Ra mắt cuốn "Chính Luận", một tác phẩm mới nhất của Anh.
Mời quí đồng hương và thân hữu bấm vào link sau đây để xem một số hình ảnh do anh Nhất Hùng tử thủ đô WASHINGTON DC gửi tới, về buổi RMS ấy.

 RA MẮT SÁCH "CHÍNH LUẬN" CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO TẠI VIRGINIA <13/09/2014>

No comments:

Post a Comment