Monday, September 15, 2014

Thư Mời tham dự Ra Mắt "CHÍNH LUẬN" của Trần Trung Đạo


Thư mời tham dự buổi giới thiệu

CHÍNH LUẬN TRẦN TRUNG ĐẠO

Trân trọng kính mời: Quý Đồng Hương Thân Hữu

Tham dự buổi giới thiệu “Chính Luận Trần Trung Đạo” của nhà văn nhà thơ Trần Trung Đạo.

Tổ chức từ 1:30 giờ chiều đến 5 giờ chiều
Chủ Nhật 12 tháng 10 năm 2014
Hội trường Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122.

Trần Trung Đạo là tác giả của hàng chục tác phẩm thuộc nhiều thể loại thơ, văn, tâm bút, tiểu luận, chính luận trong đó có thi phẩm nổi tiếng Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười ra đời tại San Jose 1992.
Lần này qua “Chính Luận Trần Trung Đạo,” tác giả tập trung vào ba chính đề gồm:
-Hiểm họa Trung Cộng;
-Thực trạng Việt Nam; và
-Chính sách tẩy não của CSVN.
Chính Luận Trần Trung Đạo ra đời trong giai đoạn này như một đóng góp kiến thức và lý luận vào cuộc đấu tranh chống độc tài CS tại Việt Nam và chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán Trung Cộng tại Đông Nam Á.
Chương trình được sự bảo trợ của nhiều hội đoàn, đoàn thể văn hóa và cơ quan truyền thông báo chí tại Bắc California.

Ban tổ chức trân trọng kính mời.

Liên lạc BTC:

Lê Văn Đức: 408-551-9723
Phạm Bằng Tường: 408-375-8611
Nguyễn Ngọc Mùi: 408-655-2367
Khổng Trọng Hinh: 408-590-3574
Nguyễn Xuân Nam: 408-482-6527
LS Nguyễn Tâm: 408-876-8766

T.M. Ban Tổ Chức

Lê Văn Đức

No comments:

Post a Comment