Friday, June 6, 2014

Thơ HUY VĂN - SAU TRẬN CHIẾN
Cố giấu nỗi buồn qua khói thuốc
Mặt lạnh nhưng lòng đang rất đau
Hôm qua anh bạn vừa bỏ cuộc
Chiều nay em út suốt chuyến tàu.

Biết sẽ có ngày buồn ly biệt
Vẫn không chấp nhận nỗi thương tâm
Ai gây chinh chiến trên đất Việt
Để hôm nay ruột tím, gan bầm?!

Lính trận sống hùng không sống thọ!
Chiến tranh!? Chẳng khác một ván bài!
Khi đặt sinh tử trên chiếu bạc
Coi như tận hiến một đời trai.

Tử sĩ hy sinh vì đất nước
Máu xương thấm đất tạ ơn đời
Điếu thuốc thế nhang mời thiên cổ
Về đây thượng hưởng, bạn tôi ơi!

Bao lần tổ quốc buồn truy điệu
Những lứa thanh niên: những anh tài!
Mảnh poncho khép ngàn thu lại
Tự hỏi: mai này đến lượt ai?!

HUY VĂN
( Để nhớ đồng đội các cấp thuộc TĐ37/LĐ12 BĐQ
hy sinh tại Tiên Phước, Quảng Tin, tháng 5/1974 )

No comments:

Post a Comment