Friday, June 27, 2014

Đêm trong Phố cỗ Hội An - phương


Đêm dạo phố Hội An


a-P6223026.jpg
 
a-P6223042.jpg
 
a-P6223064.jpg
 
a-P6223068.jpg

a-P6223070.jpg

a-P6223076.jpg
 
a-P6223084.jpg
 
a-P6223090.jpg
 
a-P6223092.jpg
 
a-P6223100---Copy.jpg
 
a-P6223101---Copy.jpg
 
a-P6223104.jpg
 
a-P6223106.jpg
 
a-P6223102.jpg

a-P6223108---Copy.jpg
 
a-P6223112.jpg
 
a-P6223114.jpg
 
a-P6223116.jpg

No comments:

Post a Comment