Monday, March 17, 2014

Đêm Nay - Thơ Nguyễn Thùy


 
Ðêm hôm nay lòng tôi như lá cỏ
Tắm sương trong lóng lánh sắc tinh cầu
Tôi đắm đuối nhìn em  khuôn mặt đó
Một khung trời mở rộng đến mai sau
 
Chung quanh đấy người ta cười và nói
Tôi nào nghe nào có biết chi đâu
Ngỡ như thể từ từng cao vòi vọi
Tuôn vào hồn óng  ả những dòng  châu
 
Ðôi mắt đó xin màu xanh mãi mãi
Làn mi kia xin chớ khép bao giờ
Ðể ngây ngất trong những giờ si dại
Tôi bàn hoàng từng nhịp thở nên thơ
 
Ai già đó hãycùng tôi trẻ lại
Ðêm trăng về rừng lá mộng lao xao
Tuổi quá khứ bừng xanh màu hiện tại
Chở tương lai về ngỏ mộng sơ đầu.
 
Nguyễn Thuỳ (France)

No comments:

Post a Comment