Saturday, May 25, 2013

Đà Nẳng Ngày Về - Thơ Huy Uyên


Mai về ai che trăm lối
trên môi đã tắt nụ cười
thôi người đã đi mà không nói
đứng lại bên sông buồn nhìn sông trôi .
<!-- Read more -->


Hẹn mãi yêu người
dẫu mai nói lời chia tay
một mình ngậm ngùi đi,đi mãi
quạnh nhớ đầy vơi .

Em rồi có khi xao lòng
có ngậm ngùi xưa bỏ bạn
tình trôi ngang cầm lòng đem bán
để ai chờ trông .

tội cho người hoài mang vết thương
nhớ mãi câu phụ tình ngày trước
đứng nhìn người mà không hề biết được
ru  ai rót lạnh vào hồn .

Em có mãi đắng lòng
chia biệt thủy chung
bên cầu trông nước chảy mà sao không thấy
ngoài kia lẻ loi đoạn đường .

Em còn không nồng mặn hoa đèn
chợt nghe lạnh đêm dài mà khóc
tình trôi đi em về cắn ngang ngọn tóc
vĩnh biệt thôi xưa tình của hai mình .

Ở Đà-Nẵng mà lòng có nào quên .

Huy Uyên

No comments:

Post a Comment