Wednesday, April 2, 2014

Tân Ban Chấp Hành Hôi Đồng Hương Quảng Đà Bắc Cali

Chiều ngày 3/23/2014 tại phòng khách nhà anh Phan Như Nghĩa, một buổi họp để bầu lại Ban Chấp hành mới cho Hội Đồng hương QN/DN bắc Cali, thay thế cho BCH Hội đã mãn nhiệm kỳ (Hai năm).

Sau phần kiểm điểm công tác đã thực hiện cho Hội trong hai năm qua, từ việc  tổ chức các buổi hội ngộ hàng năm cho Hội cùng thân hữu, tổ chức picnic Hè, Gây quĩ cho chương trình khuyến học, và nhất là gây quỉ giúp đông bào trong nước sau cơn bão lụt lớn vào tháng 9/2013 với kết quả rất khả quan, trên Mười sáu ngàn Đô la đã được kịp thời chuyển về giúp cho nhiều gia đình gặp cảnh bất hạnh của Thiên tai.


Anh Nguyễn Văn Hoàng, với sự phụ tá của Bác sĩ Tống Diệu Liên, anh Phan Như Nghĩa cùng toàn Ban đã được Quí vị trong Ban Tham vấn tuyên dương khích lệ tinh thần vì nhiệt tình lo việc chung, cho Hội một cách chu đáo, và đề nghị lưu nhiệm. 


Tuy nhiên vì lý do riêng về sức khoẻ và gia đình, anh Hội trưởng Hoàng đã xin từ chối, xin bầu lại một Hội Trưởng mới. Sau đó cuộc họp đã thống nhất ý kiến đề cử 4 ngưởi : Anh Hoàng, Chi Diệu Liên, anh Đức và anh Nghĩa. Các Anh Chị được đề cử  có vài lời sơ lược hoàn cảnh riêng. Cuối cùng cuộc bỏ phiếu kín được diễn ra và kết quả anh Lê Văn Đức được bầu chính thức là Hội Trưởng với số phiếu cao nhất.


Sau đây là một vài hình ảnh ghi lại trong ngày họp bầu BCH như đã sơ lược ở trên,

Sau khi đã chính thức được bầu, anh Lê Văn Đức bày tỏ lời cám ơn sự tín nhiệm của 26 người hiện dịện và xin hứa cố gắng làm việc để gìn giữ và phát triển Hội càng ngày càng đông vui và đầm ấm tình đồng hương và Anh cũng ngõ lời mời chị Diệu Liên và anh Nghĩa tiếp tục nhiệm vụ Hội phó Ngoại vụ và Nội vụ cùng các Ban liên hệ xin tiếp tục công việc chung của Hội.

(mpd tường trình từ..San José)No comments:

Post a Comment