Thursday, May 14, 2015

Thông Báo của Hội Khuyến Học QĐ/BCL HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG BẮC CALIFORNIA
                        QUANG NAM DANANG FRIENDSHIP ASSOCIATION
BAN KHUYẾN HỌC
@&#


San Jose, ngày 04 tháng 05 năm 2015
THÔNG BÁO
V/v Phát phần thưởng cho học sinh Quảng Nam – Đà Nẵng
Ngày Chủ Nhật 26 Tháng 07 Năm 2015


Kính thưa quý Đồng Hương và quý phụ huynh học sinh QNĐN,

Để phát huy truyền thống của xứ “Ngũ Phụng Tề Phi”, được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương & Thân Hữu QNĐN Bắc California, cùng sự hổ trợ của quý đồng hương và thân hữu QNĐN,Ban Khuyến Học sẽ phát phần thưởng cho các học sinh QNĐN đang học Trung Học các lớp 9, 10, 11, 12 niên khóa 2014-2015 và đạt số điểm 3.8 trở lên.

Xin quý đồng hương và quý phụ huynh vui lòng phổ biến đến các em học sinh Trung Học gốc QNĐN để các em nộp đơn tham dự.

Thời hạn:         Trước ngày 13 tháng 07 năm 2015 (căn cứ theo dấu bưu điện).
Số điểm:          Từ 3.8 trở lên.
Nội dung đơn: Bảng điểm đến Tam Cá Nguyệt thứ 3 (3rd quarter) của niên khóa 2014-2015
và tên phụ huynh (xin vui lòng viết tên họ có dấu).

Địa chỉ gởi đến:           HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QNĐN - KHUYẾN HỌC
c/o Dr. Tống Diệu Liên
228 N. Jackson Ave. , Suite 10
San Jose, CA 95116

Xin vui lòng kèm theo một bao thư có địa chỉ và tem để trả lời.

Điện thoại liên lạc:       Dr. Diệu Liên Tống:     408-254 3322
Jimmy Phan:               408-210 5405

Buổi phát thưởng dự trù nhân ngày Hội Hè QNĐN 2015, được tổ chức tại:

Trường TRUNG HỌC YERBA BUENA
1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122
vào ngày 26 tháng 07 năm 2015, lúc 12giờ.

Xin cám ơn sự hổ trợ và cộng tác của quý đồng hương.


Trân trọng,

Ban Khuyến Học Hội Đồng Hương & Thân Hữu QNĐN Bắc California

No comments:

Post a Comment