Tuesday, July 22, 2014

Hình ảnh buổi họp BCH và BTC/ DHQĐ sẵn sàng cho Hội Hè 2014

Một cuộc họp tổng kết những chuẩn bị sẵn sàng cho Chương trình Hội hè 2014, đã được tổ chức tại nhà anh Jimmy Phan, đã kết thúc vui vẻ với những sự phân công trách nhiệm của từng thành viên trong BCH, cũng như Ban tổ chức, vài hình ảnh cuộc họp đưộc anh Tôn Thất Luân ghi lại như sau :


No comments:

Post a Comment